บรรณาการ|หนังสือ The Twain Have Met ,or an Eastern Prince came West (1st Edition)

2,500 ฿

หนังสือปกแข็งขนาด 15 x 23 ซม หนา 300 หน้า
พร้อมภาพประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของพระองค์เอง พระราชวงศ์ไทย และราชวงศ์อังกฤษ
แจ็คเกตมีชำรุดบ้างเล็กน้อยบริเวณสันหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ G. T. Foulis & Co Ltd, London ปี ค.ศ. 1956
เป็นฉบับ 1st edition

  

หนังสือ The Twain Have Met ,or an Eastern Prince came West

เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ซึ่งเป็นพระโอรส พระองค์เดียว ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กับหม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก และเป็นพระราชนัดดา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

+++++++

หนังสือนำเสนอเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของพระองค์ ตั้งแต่วัยเด็ก การเดินทางจากเมืองไทย ไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ การศึกษาในประเทศอังกฤษ
ความรักและชีวิตสมรส การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและการใช้ชีวิตในเมือง Cornwall ประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายปี
+++++++

หนังสือปกแข็งขนาด 15 x 23 ซม หนา 300 หน้า
พร้อมภาพประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของพระองค์เอง พระราชวงศ์ไทย และราชวงศ์อังกฤษ
แจ็คเกตมีชำรุดบ้างเล็กน้อยบริเวณสันหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ G. T. Foulis & Co Ltd, London ปี ค.ศ. 1956
เป็นฉบับ 1st edition

หมวดหมู่: