บรรณาการ|หนังสือ Lord of Life, a History of the Kings of Thailand (1st Edition)

3,000 ฿

ชื่อหนังสือ: Lord of Life, a History of the Kings of Thailand (1st Edition)
ผู้แต่ง: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ขนาด: 14 x 22 ซม
จำนวนหน้า: 353 หน้า
ปีที่ผลิต: ค.ศ.1967
Edition: 1st
สำนักพิมพ์: Alvin Redman, London
อื่นๆ: เป็นหนังสือห้องสมุดเก่า โปรดดูรูปประกอบการพิจารณา

  

หนังสือ Lord of Life, a History of the Kings of Thailand เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เป็นหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ ปกแข็ง มีลักษณะการเขียนแบบ การเชื่อมวิธีเขียนพงศาวดารแบบเก่า เข้ากับวิธีการเขียนแบบตะวันตก ที่ให้ความสำคัญกับหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โดยมีทั้งข้อมูลจากต่างประเทศ และเอกสารดั้งเดิมที่เป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ทรงได้รับจากประสบการณ์ส่วนพระองค์เองในช่วงรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ซึ่งผ่านการตีความและพระวินิจฉัยของพระองค์

เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2502 โดยเน้นบรรยายละเอียดในช่วงปี พ.ศ. 2325-2475 ซึ่งเป็นช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่7 เนื้อหาครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและขนบประเพณีในราชสำนัก

+++++++

ชื่อหนังสือ: Lord of Life, a History of the Kings of Thailand (1st Edition)
ผู้แต่ง: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ขนาด: 14 x 22 ซม
จำนวนหน้า: 353 หน้า
ปีที่ผลิต: ค.ศ.1967
Edition: 1st
สำนักพิมพ์: Alvin Redman, London
อื่นๆ: เป็นหนังสือห้องสมุดเก่า โปรดดูรูปประกอบการพิจารณา

หมวดหมู่: