ชุดหนังสือเหรียญกษาปณ์ และ เหรียญที่ระลึก กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕

3,500 ฿

  

ชุดหนังสือเหรียญกษาปณ์ และ เหรียญที่ระลึก กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕ ตีพิมพ์ ครั้งแรกเมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อร่วมฉลอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ใน 1 ชุดมี 2 เล่ม คือ
– หนังสือเหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕
– หนังสือเหรียญที่ระลึก กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕

หมวดหมู่: