บรรณาการ|หนังสือ Lord of Life, a History of the Kings of Thailand (1st Edition)

3,500 ฿

  

หนังสือ Lord of Life, a History of the Kings of Thailand
+++++++
เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เป็นหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ ปกแข็ง
มีลักษณะการเขียนแบบ การเชื่อมวิธีเขียนพงศาวดารแบบเก่า เข้ากับวิธีการเขียนแบบตะวันตก
ที่ให้ความสำคัญกับหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โดยมีทั้งข้อมูลจากต่างประเทศ
และเอกสารดั้งเดิมที่เป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ทรงได้รับจากประสบการณ์ส่วนพระองค์เองในช่วงรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
ซึ่งผ่านการตีความและพระวินิจฉัยของพระองค์
+++++++

เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2502 โดยเน้นบรรยายละเอียดในช่วงปี พ.ศ. 2325-2475 ซึ่งเป็นช่วงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่7 เนื้อหาครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและขนบประเพณีในราชสำนัก
+++++++

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Alvin Redman, London ปี ค.ศ. 1960
ทั้งหมด 353 หน้า มีขนาดประมาณ 14×22 ซม.
เป็นฉบับ 1st Edition
แจ็คเกตหนังสือมีชำรุดบ้างเล็กน้อย
มีภาพประกอบขาวดำจำนวนมากรวมถึงแผนที่ประเทศไทย และแผนผังราชวงศ์จักรี

หมวดหมู่: