ของสะสมที่ท่านได้ซื้อกับทาง บรรณาการ ( Bannakarn ) เป็นของสะสมแท้ที่ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนด หากท่านได้รับแล้วไม่พึงพอใจ ท่านสามารถคืนให้กับทางเราได้ โดยคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้รับของสะสมไป อ้างอิงจากหมายเลขติดตามของบริษัทขนส่ง หรือ อ้างอิงจากวันที่ส่งมอบแบบนัดรับ