บรรณาการ|หนังสือ A New Guide to Bangkok (2nd Edition)

2,800 ฿

หนังสือ A New Guide To Bangkok
หน้า: 346 หน้า (เนื้อหา 290 หน้า โฆษณา 56 หน้า)
ขนาดประมาณ: 18×13.5 ซม.
แจ๊กเก็ต: มี
รวบรวมโดย: Kim Korwong และ Jaivid Rangthong
สำนักพิมพ์: Hatha Dhip Company, Bangkok
ปี: ค.ศ.1954
ฉบับ: 2nd Edition

  

หนังสือ A New Guide To Bangkok
หน้า: 346 หน้า (เนื้อหา 290 หน้า โฆษณา 56 หน้า)
ขนาดประมาณ: 18×13.5 ซม.
แจ๊กเก็ต: มี
รวบรวมโดย: Kim Korwong และ Jaivid Rangthong
สำนักพิมพ์: Hatha Dhip Company, Bangkok
ปี: ค.ศ.1954
ฉบับ: 2nd Edition

หมวดหมู่: