บรรณาการ|หนังสือ SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, AS IT WAS AND IS

3,500 ฿

หนังสือ SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, AS IT WAS AND IS
หน้า: 296 หน้า
ขนาดประมาณ: 19×14 ซม.
แจ๊กเก็ต: ไม่มี
ผู้แต่ง: Bayard Taylor
รวบรวมและจัดการโดย: George B. Bacon
เรียบเรียงใหม่โดย: Frederick Wells Williams
สำนักพิมพ์: Charles Scribner’s Sons
ปี: ค.ศ.1892
ฉบับ: Revised Edition

  

หนังสือ SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, AS IT WAS AND IS
หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยาม ในช่วง รัชกาลที่ 4 และได้ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในหนังสือมีเนื้อหาหลากหลายมาก ทั้งเรื่อง กษัตริย์ ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี วีถีชีวิต ฯลฯ และสถานที่สำคัญๆ ในต่างจังหวัด อาทิ อยุธยา สระบุรี โคราช จันทบุรี เพชรบุรี รวมถึงภาพลายเส้นประกอบจำนวนมาก

+++++++
หนังสือ SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT, AS IT WAS AND IS
หน้า: 296 หน้า
ขนาดประมาณ: 19×14 ซม.
แจ๊กเก็ต: ไม่มี
ผู้แต่ง: Bayard Taylor
รวบรวมและจัดการโดย: George B. Bacon
เรียบเรียงใหม่โดย: Frederick Wells Williams
สำนักพิมพ์: Charles Scribner’s Sons
ปี: ค.ศ.1892
ฉบับ: Revised Edition

หมวดหมู่: