กล่องเงิน ไทยนคร ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

กล่องเงิน ไทยนคร ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ขนาด
ยาว 16 ซม.
กว้าง 9.5 ซม.
สูง 3.5 ซม.
น้ำหนัก 459 กรัม

หมวดหมู่: