เหรียญที่ระลึก เปิดทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่

ปีที่จัดสร้าง: พ.ศ. 2510
ขนาด: ประมาณ 5.5 ซม
น้ำหนัก: 98 กรัม