เหรียญที่ระลึกเงิน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1970

5,000 ฿