สูจิบัตร ที่ระลึกปล่อยเรือหลวงสุโขทัย ลงน้ำ ปี ค.ศ 1986 (พ.ศ.2529)

ขนาด

14 ซม. x 21.6 ซม.

หมวดหมู่: